Kādēļ vajadzīgs pārvaldnieks...

Personīgā pārvaldnieka darba būtība – atbrīvot īpašnieku no ikdienas problēmām un risināt visus jautājumus, kas saitīti ar īpašuma apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.

Personīgā pārvaldnieka pakalpojumu komplekss ir atkarīgs no daudziem faktoriem: klienta nekustama īpašuma veida (privātmāja, rindu māja, dzīvoklis utt.) vai mājās īpašnieks dzīvo pastāvīgi, atbrauc periodiski vai izīrē nekustamo īpašumu.

Gadījumā, ja Jūs nedzīvojam savā mājā vai dzīvoklī visu gadu, personīgais pārvaldnieks ir kā ne būtisks nosacījums tam, lai Jūsu īpašums atrastos drošās rokās.